Dominik Chmielewski: Adorácia – požehnanie Ježišom. 04-11

Jedenásta prednáška zo štvrtého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – požehnanie Ježišom.