Diabol kradne maličkých (07) – Výchovná hodnota rozprávania. Čo rozprávať.