Dominik Chmielewski: Adorácia – Ježiš nedočkavo túži po tvojej láske. 04-10

Desiata prednáška zo štvrtého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – Ježiš nedočkavo túži po tvojej láske.