Diabol kradne maličkých (06) – Čo sprevádza našich chlapcov? Produkcia Walta Disneyho. Rozprávky a bájky.