Dominik Chmielewski: Adorácia – vypočuj, Pane, moje utrpenie. 04-09

Deviata prednáška zo štvrtého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – vypočuj, Pane, moje utrpenie.