Diabol kradne maličkých (08) – Sila obrazu a textu.