„Bol som nazvaný Dolindo, čo znamená bolesť.“ 50 rokov od smrti autora Novény odovzdanosti

Dňa 19.11.2020 uplynulo 50 rokov od smrti pátra Dolinda Ruotola – obdivuhodného Božieho služobníka.  „Dali mi meno Dolindo, čo znamená bolesť …“ toto sú slová samotného kňaza vysvetľujúce jeho nezvyčajné meno, ktoré mu vymyslel a dal jeho...