Sme vo víťaznom tíme (24) – Plná zbroj Božia – štít viery, prilba spásy