Sme vo víťaznom tíme (25) – Plná zbroj Božia – meč Ducha