Sme vo víťaznom tíme (22) – Plná zbroj Božia – pancier spravodlivosti