Sme vo víťaznom tíme (23) – Plná zbroj Božia – obuv pohotovosti pre evanjelium