Dominik Chmielewski: Ako prehlušujem Boží hlas? 03-05

Piata prednáška z tretieho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ako prehlušujem Boží hlas?