Dominik Chmielewski: Ako prehlušujem Boží hlas? 03-05

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Piata prednáška z tretieho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ako prehlušujem Boží hlas?

  • Veľa času venujeme čítaniu mnohých kníh, informácií, počúvame hlasy z TV, z internetu, z rozhlasu, ale nemáme čas na počúvanie Božieho hlasu v nás. V našom srdci je neskutočný hluk a chaos.
  • Boh sa nám prihovára, ale my v tom chaose nepočujeme Jeho hlas. Na základe toho robíme katastrofálne rozhodnutia.
  • Boh odpovedá pokojom srdca, ak naše rozhodnutia sú v súlade s vôľou Božou.
  • Najlepšou atmosférou, aby sme vnímali naše srdce a počuli Boží hlas v nás, je každodenná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem