Dominik Chmielewski: Ako môžem počuť Boží hlas? 03-03

Tretia prednáška z tretieho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ako môžem počuť Boží hlas?