Dominik Chmielewski: Neprináša požehnanie, ak na prvé miesto pred Boha postavíme človeka. 02-08

Ôsma prednáška z druhého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – Neprináša požehnanie, ak na prvé miesto pred Boha postavíme človeka.