Dominik Chmielewski: Adorácia – rozjímanie o Božej láske. 02-07

Siedma prednáška z druhého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia – rozjímanie o Božej láske.