Sme vo víťaznom tíme (34) – Sme vo víťaznom tíme – Záver