admin

Vlk v ruchu baránka

Najkonzervatívnejší z konzervatívnych, ochranca rodiny, dokonca otvárateľ konzervatívnych summitov. A hrobár zákonov na pomoc tehotným ženám.Tak jednoducho môžeme pomenovať Borisa Kolára, ktorý hlasoval proti zákonu o pomoci tehotným ženám.Práve jeden hlas bol potrebný, aby...

Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem