Diabol kradne maličkých (03) – Hrou sa učíme. Ony veria