Dominik Chmielewski: Satan číha na príležitosť. 04-05

Piata prednáška zo štvrtého cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Satan číha na príležitosť.