Je svätá spoveď výmysel? Ježiš Kristus ju prikázal apoštolom

Sviatosť ustanovená Kristom Pokánie je sviatosť Nového zákona ustanovená Kristom, v ktorej sa rozhrešením kňaza udeľuje odpustenie hriechov spáchaných po krste tým, ktorí s pravou ľútosťou vyznávajú svoje hriechy a sľubujú za tieto hriechy zadosťučiniť....