Aj Slováci sa môžu opäť zapojiť do celosvetovej adorácie a modlitby

Budapešť 20. novembra (TK KBS) Organizátori 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý bude v septembri budúceho roka v Budapešti, sa už po siedmykrát stretnúť na celosvetovej adorácii.

„Pripravujúc sa na 52. medzinárodný Eucharistický kongres, ktorý sa bude konať v septembri 2021, chceli by sme svetu ukázať našu vieru skutkami. Na toto dostávame silu od Ježiša. Jemu sa klaniame vo Sviatosti oltárnej, ale takisto sa k Nemu modlíme aj v tichu našich domovov. Robíme to už siedmykrát. Spoločne počas jednej hodiny adorácie, alebo modlitbou v našich domovoch, 21. novembra v predvečer sviatku Krista Kráľa na tisíckach miest po celom svete. Pripoj sa k nám na stránke www.corpusdomini.iec2020.hu,” avizujú.

Pri poslednej adorácii svetových rozmerov sa zapojili aj spoločenstvá veriacich z dvoch miest, kde sa predtým konal Medzinárodný Eucharistický kongres: Cebu City a Dublin. Mimoriadne aktívni boli veriaci maďarskej národnosti žijúci mimo Maďarska, viacerí sa pripojili aj zo Sedmohradska, z Vojvodiny a zo Slovenska.

Po udalostiach posledných mesiacov bolo veľmi dojímavé čítať list od istého účastníka z Talianska, ktorý sa modlil v kaplnke: „S veľkou radosťou, odhodlanosťou a nadšením sme sa pripojili. Naša malá kaplnka neustálej modlitby ponúka každému možnosť, aby sa stretol s Pánom. Mali sme tichú modlitbu za budúci Eucharistický kongres. Neustále sme sledovali mapu na internetovej stránke, čo vo veľkom prispelo k tomu, aby sme si uvedomili, s koľkými bratmi a sestrami sa spolu modlíme naraz v týchto hodinách na rôznych častiach sveta! Bolo pre nás obrovskou radosťou vidieť že celý svet sa modlí k Pánovi! Toto aj v našich srdciach posilnilo vieru a lásku!”

Celosvetová adorácia sa koná v predvečer Krista Kráľa a na vigíliu Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Minulý rok v novembri sa veriaci spolu modlili na 1118 miestach v 54 krajinách, aby sa čo najviac ľudí stretlo s Ježišom, kráľom všetkého.


Zdroj: www.iec2020.hu / Preložil: Tamas Molnár

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201120018

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem