24 hodinový ruženec za Božie milosrdenstvo pre Slovensko

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo

Videopozvánka

video
play-sharp-fill

Začíname naživo utorok 13.4.2021 z Krakowa – Lagiewniki
(sanktuárium Božieho milosrdenstva)
Modliť sa s nami budú rehoľné rády.

Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora otca biskupa Kuboša?

24 hodinový ruženec za Božie milosrdenstvo pre Slovensko

Začíname naživo utorok 13.4.2021 z Krakowa – Lagiewnikov (sanktuárium Božieho milosrdenstva)

Modliť sa s nami budú rehoľné rády.

Tentokrát sa:

každý prvý desiatok sv. ruženca  sa budeme modliť za Božie milosrdenstvo pre Slovensko.

každy druhý desiatok sa budeme modliť za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

– každy treti desiatok – sa budeme modliť za odvrátenie hrozieb vojnových konfliktov vo svete.

každý štvrtý desiatok sa budeme modliť za lekárov, zdravotnícky personál, ošetrovateľov, chorých a zomierajúcich na Covid 19, ale aj iné choroby a za odvrátenie pandémie.

– každy piaty desiatok – sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Sledovať a modliť sa naživo môžete priamo na portáli
www.somkatolik.sk, www.slovenskydohovorzarodinu.sk,

Alebo na Youtube kanáloch Som katolíkSlovenský dohovor za rodinu,

A Facabooku som katolikSlovensky dohovor za rodinu

Viac informácií:

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-bozie-milosrdenstvo-pre-slovensko/

Vyprosme modlitbami ruženca Božie Milosrdenstvo pre Slovensko a svet. Prosme o odvrátenie hrozieb vojen a konfliktov, za ochranu života, za šťastnú hodinu smrti a milosrdenstvo dobrého Pána v hodine posledného súdu.

Modliť sa budú:

10:00-11:00 Sestry Matky Božieho milosrdenstva

11:00-12:00 Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

12:00-13:00 Rád menších bratov konventuálov – Minoriti

13:00-14:00 Rád sv.Bazila Veľkého-baziliáni

14:00-15:00 Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie

15:00-16:00 Sestry Matky Božieho milosrdenstva- korunka k Božiemu milosrdenstvu,

16:00-17:00 Sestry Božského Vykupiteľa

17:00-18:00 Spoločnosť Božského Spasiteľa – Salvatoriáni

18:00-19:00 Misionári Matky Božej Lasaletskej – Saletíni

19:00-20:00 Školské sestry Notre Dame

20:00-21:00 Rád sv.Pavla Prvého pustovníka-Pavlíni

21:00-22:00 Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi

22:00-23:00 Rehoľa sv.Augustína – Augustiniáni

23:00-24:00 Arcibiskup Orosch

24:00-01:00 Rád menších bratov – Františkáni

01:00-02:00 Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a panny Márie

02:00-03:00 Rodina Panny Márie

03:00-04:00 o. Matúš Marcin

04:00-05:00 Rád menších bratov kapucínov

06:00-07:00 Inšt.Krista Veľkňaza

07:00-08:00 Piaristi

08:00-09:00 Bosí Karmelitáni

09:00-10:00 Rehoľa bratov kazateľov – Dominikáni

Priamy – živý prenos nájdete TU: živé vysielanie 24 hod ruženca

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem