Živý prenos: Máriino Slovensko – 13 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko 1.12.2021

V decemberi ( od 1.12.2021) sa budeme opäť modliť nepretržite na živo. Naše milované Slovensko chceme chrániť modlitbami od útokov Zlého. Modlitba, pôst a pokánie. To sú najúčinnejšie zbrane. A preto chceme opäť utvoriť nepretržitú modlitbovú reťaz...