Vlastizrada

Rody, mestá, štáty si celú históriu do vedenia vyberali najschopnejších a najmúdrejších spomedzi seba. Prirodzene sa tak snažili zabezpečiť si čo najlepšie vedenie. Historicky to bolo logické a pre prežitie nevyhnutné. Tie národy, ktoré to tak nerobili – sú súčasťou zabudnutej histórie, alebo sa o nich učíme v dejepise ako o národoch, ktoré sa nepoučili na cudzích, ani vlastných chybách.

Ostatné desaťročia vidím na Slovensku úplný opak. Návrhy zákonov, ktorú sú predkladané v národných, alebo európskom parlamente sú v rozpore s logikou a snahou o podporu našej budúcnosti.

Mám na mysli zákony, ktoré sú v ostrom protiklade podpory demografie. Zákony, ktoré podporujú negatívny demografický trend a tak pripravujú Slovensko o veľkú časť populácie, ktorá je potrebná pre udržanie systému správy štátu a dôchodkov.

Pozrime sa najprv na čísla.

Prirodzený prírastok obyvateľstva v danom roku – je rozdiel medzi živonarodenými deťmi a úmrtiami v danom roku.

V roku 1993 nastúpilo Slovensko svoju vlastnú kapitolu štátnosti. Prirodzený prírastok obyvateľstva činil 20.549 (údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky). Popri eufórii zo samostatnosti sme boli pokojní aj v demografii, keďže nám počet obyvateľov stúpal. Toto číslo sa ale dramaticky zmenilo a v roku 2019 bol prirodzený prírastok len 3.820, dokonca v roku 2020 -2.439. Z krásnej budúcnosti sa stáva dôchodková dráma. Pretože ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku pribúda a tých, ktorí by mali tvoriť dôchodok – ubúda.

K 31.máju 2021 bol počet vyplácaných dôchodkov sociálnou poisťovňou 1.726.813. Ak sa pozrieme  späť, tak počet vyplácaných dôchodkov 31. mája 2011 bol 1.598.791. A v roku 2005, kedy vidíme prvé štatistiky elektornicky spracované to bolo 1.468.873. Za 16 rokov tak narástol počet ľudí v dôchodkovom veku o 17,56 %, čiže o 257.940 dôchodcov.

Počet obyvateľov v roku 2001 pri sčítaní obyvateľstva bol 5.379. 455. O desať rokov neskôr, v roku 2011, kedy bolo sčítanie obyvateľstva bol 5.397.036. Toho roku bolo tiež sčítanie obyvateľstva, ale počet ešte nie je finálny. Zatiaľ je k 13.6.2021 sčítaných 5.220.000 obyvateľov. Ak pozrieme prvé dve ukončené sčítania obyvateľov, tak od roku 2001 o 2011 stúpol počet obyvateľov o 17.581. Ale počet vyplácaných dôchodkov stúpol o státisíce (Od roku 2005 – 2021 je to o 257.940 dôchodkov viac).

Počet obyvateľov klesá, počet dôchodcov rastie. Na dôchodky nebude mať kto pracovať. A v parlamente sa blokujú zákony, ktoré majú tieto demografické zmeny pomôcť upraviť. Možno je už pre Slovensko príliš neskoro. Potom budeme odkázaní na imigrantov, pretože nie je iná možnosť.

Čísla už vieme, stav je zlý – tak teraz tie zákony.

V parlamente dlhodobo rezonuje pomýlená diskusia o tom, že umelý potrat je právom ženy (netuším, prečo nie aj právo otca…???) a že zrušenie zákona o potratoch je diskusia o etike a morálke. Tento názor je v slabšom názore pomýlený, v reálnom je to na úrovni vlastizrady.

Prečo?

Ako som spomenul vyššie, počet obyvateľov klesá, pôrodnosť je nízka. Ale umelé potraty si držia svoje tisícky ročne (v niektorých rokoch dokonca desiatky tisíc). Na jednej strane vymieranie, plač nad budúcnosťou – na strane druhej pomýlená diskusia o tom, či zastaviť hazardovanie s budúcnosťou Slovenska.

Neviem si predstaviť, kto príčetný by takto hazardoval s vlastným rodinným rozpočtom, ak by vedel, že sa o neho nebude nik starať na dôchodok. Presne toto sa deje v našom parlamente.

Časť liberálov, ktorí bez premýšľania preberajú mnoho chybných praktík zo zahraničia, úmyselne posúva diskusiu do roviny etiky, morálky. Snažia sa triezvo zmýšľajúcej časti poslancov, ktorí si uvedomujú katastrofálnu demografickú situáciu Slovenska, nahovoriť, že uchovanie potratového zákona je v súlade so správnym rozvojom Slovenska.

Pripomeňme si, že potratový zákon vytvorili komunisti za čias Lenina v komunistickom Rusku. Tí liberáli, ktorí tento zákon obhajujú pravdepodobne nemajú problém s komunistami a ich praktikami v ľudsko-právnej oblasti, ktoré dodnes predvádzajú v štátoch, kde sú pri vláde.

Vráťme sa k demografii.

Zrušenie zákona o umelom potrate je v súlade s konaním pre budúcnosť Slovenska. Toto je jediný možný postoj, ktorý musí zaujať každý zákonodarca. Pretože čokoľvek iné, alebo zachovanie status quo je pravým opakom. Ničením budúcnosti Slovenska, otváraním dverí pre masívnu imigráciu a pomáhaním k postupnému vymieraniu obyvateľov Slovenska. Navyše, dôchodkový systém nebude udržateľný a výška dôchodkov klesne rapídne, čo bude mať za následok veľké množstvo dôchodcov na, alebo pod hranicou chudoby.

Liberalizmus, či vlastizrada?

Keď si pozorne prečítame § 311 Trestného zákona, tak pochopíme, že napomáhanie demografickej katastrófe a teda nehlasovanie za zrušenie zákona o umelom potrate môže naplniť skutkovú podstatu konania proti proti Slovenskej republike a teda sa stať de facto vlastizradou.

Poznámka – som úplne OK s riadenou imigráciou a pomocou pre ľudí, ktorí uznávajú naše kultúrne, etické a právne usporiadanie. Je to povinnosť vyspelých štátov pomáhať.

Z trestného zákona:

Zákonč. 300/2005 Z.z, Trestný zákon v siedmej hlave, prvom dieli hovorí o trestných činoch proti základom republiky.

§ 311 – Vlastizrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 312 – Úklady proti Slovenskej republike

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi
a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo
b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,
potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.
(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia,
d) ako verejný činiteľ, alebo
e) za krízovej situácie.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem