Svedectvo vizionárky Mirjany Soldo a exorcistu Petra Glasa

Hosť: vizionárka Mirjana Soldo a exorcista Peter Glas

Téma: Medžugorje, svedectvá a zázraky

Stručný obsah: 25. 6. 1981 – začiatok zjavení Panny Márie v Medžugorí. Mirjana pútavo opisuje zjavenia, približuje Máriine posolstvá, ich zmysel, ich blahodárne účinky na duchovný i fyzický život človeka. Povzbudzuje nás k modlitbe ruženca, k častej účasti na sv. omši, k pristupovaniu k sviatostiam, k pôstu a ku skutkom lásky k blížnemu. Iba tieto skutky spolu s modlitbou, môžu spôsobiť obrátenie hriešnikov. To, čo začala vo Fatime, zavŕši v Medžugorí. Panna Mária veľmi prosí o modlitby za kňazov.

Mirjana na záver odpovedá na otázky divákov.

Peter Glas je kňazom pôsobiacim na juhu Anglicka v nádhernej farnosti pri mori. Často chodí na púte do Medžugorja. Zažil tam hlbokú kontemplatívnu modlitbu a vlastné prehĺbenie duchovného života. Modlil sa za ťažko chorého chlapca z farnosti a počas zjavenia Panny Márie držal jeho fotku v ruke s prosbou v srdci, že on už spravil pre chlapca všetko, čo ako kňaz spraviť mohol. Teraz prosil, aby konala Panna Mária. Chlapec s rodinou sa medzitým doma modlil tiež. Bolo zapálených 10 sviec. Počas modlitby sviece postupne v sekvenciách jedna po druhej zhasínali. A keď zhasla posledná svieca, chlapec bol uzdravený. Viac sa žiadne prejavy choroby u chlapca neobjavili. Po roku šiel chlapec na ďakovnú púť do Medžugorja. Chlapec vyrástol a študuje za kňaza.

Ako exorcista, Peter Glas, vidí veľkú nenávisť diabla voči Panne Márii.

Príbeh uzdravenia mladého dievčaťa, ktorá pri modlitbe príhovoru uvidela Pána Ježiša, hovorí za všetko.

Video k článku vizionárky Mirjany Soldo a exorcistu Petra Glasa:

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem