Ralph Martin: Pripravte sa na utrpenie.

Ralph Martin

Myšlienky z relácie:

  • Dieťa moje, keď začneš slúžiť Pánovi, priprav sa na skúšku. Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh a vytrvaj až do konca.“ (Sir 2,1-3)
  • Na začiatku našej služby príde skúška. Budeme musieť povedať NIE hriechu a ÁNO Bohu. Rozhodnutie slúžiť Pánovi znamená oponovať zlým silám a pokušeniu.
  • Dnešný svet nenávidí kresťanov a Krista. Aj samotná Cirkev je rozdelená… V utrpení si máme udržať pokojnú hlavu i srdce, aby sme sa v zmätku dní dokázali zorientovať a vždy nachádzali hlas Boha.
  • Nemáme byť prchkí v čase nešťastia, nesiahať po rýchlych riešeniach, ktoré nič neriešia, ale máme priľnúť k Bohu, aby sme prosperovali v posledných dňoch. Najdôležitejší čas pre nás je čas našej smrti.
  • Našou úlohou je sústrediť sa na záverečný moment nášho života, svoj pohľad upriamiť na cieľ a mať trpezlivosť v súžení. „Lebo zlato a striebro sa čistí ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia.“ (Sir 2,5)
  • Báť sa Boha znamená rešpektovať, uctievať ho a mať strach nepočúvať ho, pretože by sme mohli skončiť v pekle.
  • Nikoho nestihlo zahanbenie, ak zachovával Božie prikázania. Boh pomohol každému, kto ho vzýval o pomoc.
  • Koniec pre človeka nie je biologická smrť, ale sláva neba. Kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď nastane súženie, Boh ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. No beda tým, čo majú hriešne ústa a zločinné ruky, čo majú ochabnuté srdce a nedôverujú Bohu.
  • Nemáme spolupracovať s týmto svetom, nepoddávať sa požiadavkám tela a neprijímať ponuky diabla. Musíme bojovať, prejsť skúškami a čeliť im na tejto zemi a keď to zvládneme, čaká nás trvalá radosť, láska a pokoj v nebi.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem