Otec Michal Chacinski: Podstata zasvätenia sa Márii.

otec Michal Chacinski

Myšlienky z relácie:

  • Otec Michal Chacinski je minorita, františkán, exorcista z Niepokalanowa – kláštora, ktorý založil sv. Maximilián Kolbe. Je veľkým mariánskym ctiteľom a známym prednášateľom.
  • Veľa ľudí v dnešnej dobe si myslí, že ak budú opakovane navštevovať známe pútnické miesta, získajú telesné uzdravenie. Toto však nie je podstata viery. Ľudia čakajú zázraky bez toho, aby sa pokúsili o svoju zmenu, o vlastné obrátenie.
  • Máme k dispozícii širokú ponuku na uzdravenie hlavne v charizmatickom prostredí. Je to však verná kópia protestantských stretnutí, inšpirovaných sektou Toronto blessing. Zo zdravia a uzdravovania si ľudia tam pôsobiaci urobili zlaté teľa. Tieto uzdravenia častokrát bývajú dočasné…
  • Do Niepokalanowa sa chodia ľudia zasväcovať Panne Márii preto, aby zverili do jej rúk celý svoj život a prosili o silu niesť všetko, čo pre nich Boh pripravil.
  • V charizmatických spoločenstvách sa hlása teológia prosperity, tvrdí sa, že Boh nechce, aby sme trpeli, máme byť úspešní a k úspechu nepotrebujeme utrpenie a kríž. Absolútne sa nezamýšľajú nad tým, či to naozaj chce aj Boh.
  • Najväčšou milosťou nie je oslobodenie od utrpenia, ale je ňou pomoc v utrpení!
  • Panna Mária vo Fatime prosila deti o každodennú modlitbu ruženca a o obetovanie utrpení za obrátenie hriešnikov. Ak trpíme tu – na zemi, skracujeme si pobyt v očistci. Vďaka pokániu, vďaka utrpeniu a jeho obetovaniu Bohu sa môžeme spolupodieľať na vykúpení sveta.
  • Ježiš síce uzdravoval, no vždy hovoril: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Ak Boha prosíme o uzdravenie a nedostávame ho hneď, malo by nám byť jasné, že Boh má pre nás z pohľadu spásy našej duše oveľa lepší plán.
  • Cirkev teraz žije v čase ukrižovania. Kňazi hlásajúci pravdu sú napádaní, svet sa Bohu vysmieva, Satan útočí na Cirkev z vnútra. Sv. Maximilián Kolbe videl na vlastné oči slobodomurárske pochody vo Vatikáne a uvedomil si, že len Panna Mária, ktorú Boh predurčil k porážke Satana, nás môže zachrániť. Preto je potrebné obetovať seba samého Ježišovi skrze Pannu Máriu. To je ten najcennejší skutok lásky, ktorý môžeme darovať Bohu.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem