Otec Michal Chacinski: Neposielajme Ducha Svätého do dôchodku.

otec Michal Chacinski

Myšlienky z relácie:

  • Pán Ježiš poslal po svojom nanebovstúpení utešiteľa Ducha Svätého. Z naľakaných učeníkov skrytých vo večeradle sa po tejto udalosti stali horliví ohlasovatelia viery, ochotní obetovať za Ježiša Krista svoj život. Takto bola vybudovaná Cirkev, ktorá má istotu, že brány pekelné ju nepremôžu.
  • Úcta k Panne Márii a úcta k Eucharistii sú dva piliere, ktoré budú v posledných časoch pre nás záchranou. Satan preto najviac bojuje proti Eucharistickej úcte a proti úcte k Panne Márii. Antikrist hlása evanjeliá naplnené duchom tolerancie a kompromisu, ponúka spásu vo veciach časných a ponúka zástupné témy, len aby nás odtiahol od činností vedúcich k spáse duší.
  • V modernistickej Cirkvi je úloha Ducha Svätého chápaná ako úloha emocionálneho utešiteľa, ktorý nás má ubezpečovať, že sa hriechu nemusíme báť, nemusíme si ho všímať, nemusíme konať pokánie a odčiňovať za to, čo sme vykonali. Ježiš nás vraj oslobodí od všetkých ťažkostí a uzdraví bez toho, aby sme museli niesť kríž.
  • Úloha Ducha Svätého je však úplne iná. Ježiš povedal: „Príjmite Ducha Svätého, komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,23) Poukazuje sa tu na dôležitosť sviatosti zmierenia. Ježiš nám hovorí o Duchu Svätom, ktorý keď príde, usvedčí svet z hriechu v spravodlivosti a v súde. Bez Ducha Svätého by nebolo odpustenie hriechov, ani premenenie sviatostí. On je správcom sviatostí!
  • Súčasná Cirkev preberá od protestantov spôsob, ako vzdávať úctu Bohu. S tým súvisia aj situácie, ktoré sme zažili počas pandémie… Duch strachu prebral moc nad celou situáciou. Dovolilo sa podávanie sv. prijímania na ruku. Avšak kňazi venujú veľkú pozornosť purifikácii liturgických predmetov, no laik si ruku purifikovať nemusí. Čiastočky z Eucharistie tak voľne padajú na zem alebo sa ruka obtrie o oblečenie… Jedná sa o zneuctenie Pána Ježiša!
  • Podávanie sv. prijímania na ruku čoraz viac oslabuje vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii a z toho vyplývajú aj svätokrádežné prijímania bez sv. spovede.
  • Nie je pravda, že duchovné prijímanie je to isté ako fyzické sv. prijímanie. Načo by nám potom Pán Ježiš zanechal svoju prítomnosť vo viditeľnej a hmatateľnej podobe pod spôsobom chleba a vína?
  • Trendy modernistov v Cirkvi, ktorí odstraňujú úctu k Eucharistii, spejú k vytvoreniu novej ekumenickej Cirkvi, ktorá bude mystickým telom Antikrista.
  • Keď bude zabránené vyznávať hriechy, keď bude sv. omša pozbavená slov premenenia a Božia náuka bude vytlačená, vtedy príde Boží hnev a Satan bude definitívne porazený.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem