Otec Michal Chacinski: Ak chceš, môžeš ma uzdraviť.

otec Michal Chacinski

Myšlienky z relácie:

  • Boh stvoril svet a v ňom panuje Boží poriadok. Vo Svätom písme máme mnoho príkladov, kedy Ježiš koná a uzdravuje. Preto v našom utrpení túžime aj my, aby nás uzdravil a zbavil trápenia.
  • Ježišovmu zmŕtvychvstaniu predchádzalo umučenie a ukrižovanie. Diabol Ježiša pokúšal až do konca. Ústami lotra volal: „Zostúp z kríža!“ Mohol urobiť všetko, mohol sa oslobodiť, zavolať vojsko anjelov do Getsemanskej záhrady, keď sa ho snažili chytiť, no neurobil to. Vybral si kríž a vďaka tomu môžeme byť spasení. Ježiš neprišiel na tento svet, aby nás kríža zbavil, ale aby nám dal silu ho niesť.
  • Sväté písmo nás povzbudzuje, že máme prosiť a dostaneme. No Boh nám dá len to, čo je pre nás dobré. Ak si má Ježiš vybrať, či nám uzdraví telo alebo dušu, vždy si vyberie najskôr dušu.
  • V čase covidu mnoho cirkevných predstaviteľov zlyhalo. Prioritou bolo pre nich fyzické zdravie, ale zdravie a spása duše, prístup ku sviatostiam a svätej omši šli do úzadia. Ježiš najprv poukazuje na dušu, na vieru, na korekciu nášho správania, na odstránenie hriechu a až potom uzdravuje telo.
  • Správny prístup k téme utrpenia a zdravia nám ukazuje biblický príbeh malomocného, ktorý hovorí správne: „Ak chceš, môžeš ma uzdraviť.“ Dnes však máme v Cirkvi trend, v ktorom prikazujeme Bohu, čo má urobiť, ako a kedy má uzdravovať.
  • Ľudia nekriticky tvrdia, že do ich prosieb nemôže vstúpiť diabol. Práve on sám rozdáva bohatstvo, slávu a moc, pretože vie, že takto dostáva duše na svoju stranu. On dáva bohatstvo, no po čase si vyberie svoju daň v podobe závislosti, či dokonca posadnutia.
  • Prípad dvoch lotrov ukrižovaných spolu s Ježišom. Jeden chcel zísť z kríža, byť uzdravený a zachránený bez toho, aby robil pokánie. Druhý chápal situáciu, vedel, prečo sa ocitol na kríži a prosil Ježiša len o spásu svojej duše. Ježiš ho odmenil prísľubom neba…
  • Dnes v Cirkvi pojem pokánia, utrpenia a očistca zapadá prachom. Časný trest, ktorý je dôsledkom našich hriechov sa nespomína. Malo by nám záležať na tom, aby sme si časný trest odpykali na zemi, pretože utrpenie v očistci je oveľa horšie.
  • Panna Mária vo Fatime prosila deti o zástupné utrpenie a oni ho prijali a obetovali. V tom čase zúrila španielska chrípka. František a Hyacinta veľmi trpeli, ale neprosili o svoje uzdravenie. Obetovali svoje utrpenie, aby boli druhí zachránení. Práve takíto ľudia svojim utrpením odďaľujú a zmierňujú trest, ktorý má prísť. Vynahradzujú za urážky voči Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kým budú na svete takýto ľudia, máme nádej, že Boh nás neopustí a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem