Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha a nevyhnutnosť exorcistov – časť 6.

Myšlienky z relácie:

  • Pád anjelov sa udial – ľudsky povedané – v krátkom čase.
  • Apple si vybral ako svoju značku symbol odmietnutia Boha – nahryznuté jablko. Človek 21. storočia sa týmto spôsobom vysmieva Bohu. Veda a technológie si podľa dnešných hedonistov dokážu poradiť so všetkým, nahradia Boha a tak si myslia, že človek Boha nepotrebuje.
  • V Apokalypse je postupnosť úpadku ľudstva jasne pomenovaná – najskôr príde mor, potom vojna, hlad a napokon smrť. Máme veľký dôvod zamýšľať sa nad všetkým, čo sa okolo nás deje a modliť sa…
  • Diabol útočí na katolícku Cirkev preto, lebo jedine ona odporuje démonickým silám, ktoré chcú presadiť svoje hodnoty. Cirkev nám bola daná, aby sme mohli s diablom bojovať, aby nás doviedla do večného života.
  • Diabol sa túla po svete a hľadá miesto v ľudských dušiach. Pokúša ľudí tak, ako pokúšal Ježiša na púšti.
  • Démon pri ovládaní konkrétneho človeka potláča jeho vedomie, preto sa môže prostredníctvom neho prejaviť rozprávaním v cudzích jazykoch.
  • Démon je Božia opica. Chce sa podobať Bohu, opakuje všetko po Bohu a ako sa ukázal na tomto svete Boh skrze Ježiša Krista, tak sa chce aj diabol prejaviť. Preto sa usiluje ovládať ľudské telá.
  • Ľudia, ktorí sa nechcú vzdať výhod z kontaktu s diablom, vždy dopadnú zle. Či už sú to veštci alebo mágovia, liečitelia alebo médiá, končia ako zatratení.
  • Boh dopúšťa možnosť pôsobenia diabla na posvätenie človeka, aby sa učil používať a rozvíjať duchovné zbrane, dokázal sa viacej modliť, využívať sviatosti a tak dokázal lepšie žiť. Tým pádom sa posväcuje a toto posväcovanie je to, kvôli čomu sme na tomto svete – aby sme boli svätí pri odchode do večného života.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem