Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha a nevyhnutnosť exorcistov – časť 4.

Myšlienky z relácie:

  • Vo Svätom Písme sa píše, ako Duch vyviedol Ježiša na púšť a tam sa stretol s diablom. V dnešnej dobe je bežné zosmiešňovať, či popierať existenciu diabla.
  • Učiteľský úrad katolíckej Cirkvi potvrdzuje existenciu anjelov aj démonov. Pápež Pavol VI. v r. 1972 uviedol, že odmietať existenciu duchovného sveta protirečí aj Svätému Písmu. Vo 4. stor. sv. Cyril Jeruzalemský hovoril o deviatich anjelských chóroch. Toto učenie rozvinul sv. Tomáš Akvinský, ktorý hovoril ešte aj o troch hierarchiách.
  • V knihe Genezis sa píše: „Boh stvoril svetlo.“ Týmto svetlom je duchovný svet, čiže anjeli. Anjeli dostali vliate vedomosti, nemuseli sa nič učiť. V knihe Genezis sa dozvedáme aj o páde anjelov v slovách: „Boh oddelil svetlo od tmy.“ Oddelil anjelov, ktorí sa rozhodli slúžiť Bohu od tých, ktorí sa vzbúrili.
  • Všetci anjeli dostali tzv. večernú múdrosť, vedeli všetko o stvorenom svete, o prirodzenom poriadku. Ale iba anjeli, ktorí Boha nezradili, dostali aj rannú múdrosť – poznanie vecí s ohľadom na slávu. (sv. Augustín)
  • Najsilnejší anjel Lucifer sa vzbúril proti Bohu, chcel byť ako On a tak sa vlastným rozhodnutím pripravil o osvietenie a osvetlenie slávou Boha.
  • Satan je padlý anjel. Lucifer bol najkrajší, najsilnejší a najdokonalejší anjel. Po páde sa z neho stala bytosť, ktorá je morálne zlým stvorením, nepriateľským voči ľuďom, aj voči Bohu. Vo Svätom Písme je označovaný ako klamár, antikrist, ako otec lži, vrah od počiatku, pokušiteľ, zvodca, drak, starý had.
  • V Knihe proroka Izaiáša sa dozvedáme dôvod jeho pádu. Lucifer prehlásil: „Do nebies vystúpim až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Vyrovnám sa Najvyššiemu.“ Jeho pýcha a neusporiadaná láska k vlastnej dokonalosti ho priviedla k pádu a následne k pohŕdaniu Bohom.
  • Satan chcel byť ako Boh, stvorenie chcelo byť ako Stvoriteľ, radšej chcel vládnuť v pekle ako slúžiť v nebi. Tretina anjelov ho nasledovala a stali sa jeho otrokmi. Medzi padlými anjelmi vládne nenávisť a absolútna zloba.
  • Keďže Boh nie je diktátor, ponúka všetkým dve možnosti: vybrať si dobro, lásku, alebo si ju nevybrať. Tí, ktorí si ju nevybrali, musia čeliť duchovnej temnote.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem