Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha a nevyhnutnosť exorcistov – časť 3.

Myšlienky z relácie:

  • Exorcizmus je postavený na viere a na pevnom vzťahu s Bohom. Bez týchto daností ľuďom nepomôže vôbec nič, ani svätená voda, soľ, ani svätený olej.
  • Zopakujme si z minulého vysielania štyri kritériá, ktoré odhaľujú prítomnosť diabla:

1. Človek hovorí alebo rozumie jazykom, ktoré nepozná, nikdy sa ich neučil.

2. Disponuje nadprirodzenou silou.

3. Uplatňuje vedomosti, ku ktorým sa nemal ako dostať.

4. Má averziu voči čomukoľvek posvätnému – ku Svätému Písmu, svätenej vode, relikviám svätých. Odmieta vstúpiť do kostola.

  • Ku nim pridávame ďalšie tri, ktoré platia v Spojených štátoch. Sú na inej úrovni ako na Slovensku. Svoje činy musia mať právne podložené, aby mohli vykonávať exorcizmy:

5. Všetko je potrebné preskúmať a vyvodiť závery.

6. Dodržať kánonické a svetské právo.

7. Prípad odprezentovať svojmu biskupovi, či je potrebné robiť exorcizmus.

  • Najväčším víťazstvom diabla je presvedčiť ľudstvo o svojej neexistencii.
  • V Cirkvi je už veľké množstvo kňazov, biskupov, dokonca aj kardinálov, ktorí neveria v existenciu duchovných bytostí, v diabla, ani v existenciu pekla. Sv. sestra Faustína však na vlastné oči videla peklo a v ňom práve tých ľudí, ktorí neverili, že existuje.
  • Posadnutosť nie je nákazlivá! K posadnutiu môže prísť, ak sa ľudia budú angažovať v aktivitách spojených so zlými duchmi, alebo v aktivitách, ktoré sa tvária nevinne. Napr.: čarodejnícke spolky, nevinné hry pre deti, tabuľky s automatickým písaním, skrze hudbu, fenomén Harry Potter a iné…
  • Ľudia by v žiadnom prípade nemali nechať na seba klásť ruky alebo nechať modliť sa nad sebou tých, ktorých nepoznajú! Toto je problém v charizmatických hnutiach. V týchto spoločenstvách sa rôznym spôsobom spájajú ľudia bez toho, aby čo len tušili, čo si odovzdávajú. Nikto to neskúma a potom dochádza k obrovským problémom. Najviac posadnutých pochádza z charizmatických spoločenstiev.
  • Modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie sa môžu modliť aj laici, ale musia si dávať pri tom pozor, pretože oni nemajú ako kňazi apoštolskú autoritu. Samotný exorcizmus vykonáva len kňaz.
  • Existencia diabla je spochybňovaná. Ježiš Kristus však vykonával exorcizmy. Vo Svätom Písme je opísaných viacero prípadov, v ktorých jasne oslovuje zlých duchov a vyháňa ich preč!
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem