Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha a nevyhnutnosť exorcistov – časť 1.

Myšlienky z relácie:

  • Otec Vincent Lampert je americký exorcista s takmer dvadsaťročnou praxou v diecéze Indianapolis. Zaoberá sa úlohou exorcistu a potrebou exorcizmu. V Amerike stále viac ľudí stráca vieru. Takmer 80 % pokrstených katolíkov vo veku 18 až 35 rokov necíti potrebu navštevovať kostol a niektorí dokonca neveria v Boha. Súčasne sa zvyšuje prítomnosť diabla u tých, ktorí sa vzďaľujú od Boha. Mnoho ľudí sa dostáva k mágii a okultizmu, čo prináša nežiaduce následky. Znamením Božej nekonečnej lásky a trpezlivosti je, že keď sa my vzďaľujeme od Boha, On nás neopúšťa a stále na nás čaká.
  • Otec Vincent absolvoval štúdium exorcizmu v Ríme. Učil sa od žiaka otca Candida Amantiniho. Je členom medzinárodnej asociácie exorcistov, čo mu poskytuje dostatok skúseností na vykonávanie tejto náročnej úlohy. Ročne ho osloví približne 2000 ľudí z jeho diecézy, celých USA a dokonca aj zo zahraničia. Nie je možné, aby sa stretol s každým jednotlivo, preto má svoju asistentku. Pomáha mu pri prvotnom výbere, či je potrebné absolvovať exorcizmus alebo existujú jednoduchšie riešenia. Napriek tomu, že otec Lampert spravuje 3 farnosti, stále vykonáva svoju funkciu exorcistu.
  • Táto prednáška nemá byť zameraná na diabla, ale má priviesť ľudí do bližšieho vzťahu s Bohom. Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, čo žije vo svete. Božia moc je neporovnateľne väčšia ako moc satana.
  • Satan dnes využíva tri ponuky: 1. Môžeš robiť čo chceš. 2. Nikto nemá právo ti rozkazovať. 3. Sám sebe si Bohom.
  • Ak ľudia odsúvajú Boha zo svojich životov, dávajú priestor diablovi. Tretia cesta neexistuje – buď Boh, alebo diabol. Je smutné, že ľudia nedokážu rozlíšiť, čo je a čo nie je morálne, čo ponúkať svojim deťom a pred čím ich chrániť.
  • Nesmieme zamieňať svoju slobodu za svojvôľu. Svojvôľa nás dovedie k závislosti a k otroctvu na vášňach a túžbach. O slobode povedal Benedikt XVI., že keď je popieraná existencia Boha, sloboda nie je posilnená, ale je zbavená svojho základu a deformuje sa.
  • Človek je skutočne slobodný vtedy, ak robí to, čo chce Boh.
  • Exorcizmus je modlitba, ktorá prináša uzdravenie a pokoj tým, ktorí sú posadnutí diablom. Umožňuje týmto ľuďom nájsť zmierenie s Bohom. Exorcista musí zistiť, či je človek naozaj posadnutý a či sú prítomné démonické aktivity.
  • Niekoľko dôležitých skutočností o exorcizme:

1. V prosebnom exorcizme sa modlíme za oslobodenie od démonického vplyvu. Tieto modlitby môžu vykonávať kňazi aj laici.

2. Veľký exorcizmus sa používa vtedy, ak sa pri ňom démon oslovuje alebo sa mu prikazuje. Tento obrad môže vykonávať len katolícky biskup vo svojej diecéze, alebo kňaz, ktorý je funkciou exorcistu poverený biskupom.

3. Je dôležité dodržiavať postup určený biskupom, pretože diabli dokážu detegovať túto delegovanú autoritu. Veľký exorcizmus sa má vykonávať len s poverením biskupa, aby pod vplyvom tejto autority nemohol diabol odolávať a bol donútený odísť.

  • Nový obrad exorcizmu bol pripravený v roku 1998, nahradil starší obrad, ktorý sa používal od roku 1514 až do roku 1998.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem