Exorcista otec Vincent Lampert: Prístupové cesty diabla – časť 2.

Vincent Lampert - exorcista

Myšlienky z relácie:

 • Nie je dobré zakazovať deťom Harryho Pottera, pretože deti práve po zakázaných veciach siahajú. Deťom je potrebné vysvetliť nebezpečenstvo mágie, ktorú propaguje Harry Potter. Na to je nutné mať vedomosti z KKC.
 • Treťou prístupovou cestou diabla je prekliatie. Ak nemáme Božiu výzbroj, nežijeme v milosti posväcujúcej, nevyužívame všetky sviatosti, tak diabol môže vstúpiť do nášho teritória vďaka slabosti našej viery.
 • „Dobrá čarodejnica“ sú dva nezlučiteľné pojmy. Akákoľvek mágia, či už biela alebo červená, je nezlučiteľná s učením katolíckej Cirkvi. Bohu sa tieto veci protivia. V Starom zákone je o tom na viacerých miestach písané. Každá mágia spolupracuje so zlom.
 • Môžu byť esenciálne oleje nebezpečné? Dôležitý je zdroj pôvodu. Ak máme pochybnosti odkiaľ pochádzajú, je dobré ich požehnať. Požehnanie je vždy silnejšie ako prekliatie. Veci, ktoré sú zo svojej podstaty zlé, máme najskôr požehnať a potom zničiť.
 • V minulosti ľudia počítali s teritoriálnou prítomnosťou diabla v rastlinách a zvieratách. Kvôli tomu sa jedlo požehnávalo. Toto poznanie upadlo do zabudnutia. Preto je veľmi dôležitá modlitba pred jedlom.
 • Katolíci musia odmietať účasť v slobodomurárskych lóžach, pretože tieto organizácie vyznávajú stvoriteľa vesmíru, ktorým je pre nich Lucifer. Ich činnosť je opakom toho, čo hovorí a koná katolícka Cirkev. Úlohou týchto organizácií je zničiť katolícku Cirkev, hoci sa tvária ako filantropi.
 • Pri zasväcovaní do rôznych slobodomurárskych lóží má človek povinnosť zložiť si napr. krížik z krku, odstrániť každú jednu posvätenú vec, ktorú má pri sebe a tiež si musí dať dolu obrúčku z prsta. Oni vedia, že sú to posvätené veci, ktoré bránia v ukotvení negatívneho duchovna, ktoré má zostúpiť na človeka.
 • Jednou z ich úloh je dostať sa do podvedomia detí. Používajú na to hlavne hudobný a filmový priemysel. Preto musíme byť ostražití, lebo vo filme i v hudobnom priemysle je veľa ľudí zasvätených Satanovi. Vďaka nim sa šíri vo svete satanská kultúra.
 • Téma rodového prekliatia je veľmi ťažká. Hriechy našich predkov sa nededia, ale následky týchto hriechov duchovne zväzujú. Napr. ak dedo bol slobodomurár a zasvätil celé svoje pokolenie, tak jeho potomci budú niesť následky. Má to súvislosť s čarodejníctvom, veštením, s okultnými praktikami. Diabol na začiatku ponúka slávu, moc, peniaze, ale potom si berie všetko späť aj s úrokmi. Mnohí zostali ako bezdomovci, bez rodiny, bez majetku, bez všetkého, s podlomeným zdravím.
 • Štvrtou vstupnou bránou diabla je zneužívanie. Je to najťažší hriech a najhoršia urážka Boha, keď zneužívanie vykonáva zasvätená osoba. Diabol doslova povzbudzuje do homosexuálnych a pedofilných aktivít kňazov, lebo je to obrovské zlo a jeho najväčší triumf. Zneváži tým Cirkev a teší sa zo šírenia negatívnej emócie v súvislosti s týmto znásilňovaním.
 • Musíme si uvedomiť silu svätenej vody a pýtať sa, prečo práve ona bola odstránená z kostolov počas covidu. Vo svete prebieha duchovný boj a sväteniny sú účinné duchovné zbrane. Diabol veľmi dobre vie, akým spôsobom si sám sebe dokáže pomôcť a nám uškodiť. Jedným zo spôsobov je zbavenie sa svätenín.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem