Dominik Chmielewski: Všetci závislí manipulujú druhými, aby v nich vzbudili ľútosť. 08-13

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Trinásta prednáška z ôsmeho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Všetci závislí manipulujú druhými, aby v nich vzbudili ľútosť.

  • Boh nám vo svojom milosrdenstve odpúšťa všetko, ale jeho spravodlivosť vyžaduje odčiniť každý náš najmenší hriech buď tu na zemi alebo v očistci.
  • Žena nemôže naivne milovať svojho muža alkoholika, ktorý stále ničí rodinu svojim hriechom. Má predovšetkým chrániť deti pred hriechom ich otca! Keď je pasívna, dovoľuje stále hrešiť svojmu mužovi.
  • Dôvody: „Čo keď zostanem bez muža?“ „Čo si počnem sama s deťmi?“ – nemajú nič spoločné s láskou! Je to jeden veľký strach!
  • Boh dáva jasný signál, že žiť v takomto zväzku nie je dobré. Správny postoj je odpustiť svojmu partnerovi, nechať ho samého a odísť od hriechu, lebo inak budem žiť pod Božím hnevom.
  • Keď nežijeme v súlade s Božími prikázaniami, tak žijeme vo svojej svojvôli. Boh nám vtedy nemôže preukázať milosrdenstvo a dať svoje požehnanie, pretože sme si dobrovoľne vybrali hriech.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem