Dominik Chmielewski: Satan nám veľmi jemne a nenápadne kladie otázky a našepkáva klam. 09-06

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Šiesta prednáška z deviateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Satan nám veľmi jemne a nenápadne kladie otázky a našepkáva klam.

  • Lucifer našepkal prvým rodičom v raji, že Pán Boh im zakázal šťastie, keď im nedovolil jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla. To je, samozrejme, klamstvo.
  • V strome poznania dobra a zla šlo o rešpektovanie Božieho poriadku. Avšak Lucifer tvrdil, že keď ovocie okúsia, sami si budú rozhodovať, čo je pre nich dobré a čo zlé. Boh im nebude radiť, čo je dobré pre ich život. Oni to budú vedieť predsa najlepšie, lebo sa stanú bohmi. Toto je podstata prvotného hriechu.
  • Pán Boh hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Ak budete napr. prevádzať sex pred svadbou, zabijete lásku. Ale mladí hovoria, že oni to vedia lepšie, predsa sa milujú.
  • Satan nás neustále bude atakovať a bude na nás útočiť, aby sme sa sami rozhodovali, čo je pre nás dobré a čo zlé.
  • Prvý rodičia uverili Luciferovi a tým zničili všetko, čo bolo medzi nimi a Pánom Bohom najkrajšie. Následkom prvotného hriechu bol strach pred Bohom. Adam sa ukryl v kroví, lebo sa začal Boha báť…
  • Koľkí z nás prežívajú vo svojom srdci strach: „Bojím sa Boha! Bojím sa, že mi nedá šťastie. Radšej sa pomodlím ruženec ráno aj večer, pôjdem na sv. omšu v nedeľu, lebo ak to neurobím, príde trest Boží.“ Pritom Pán Boh nemôže odmietnuť svoju lásku, pretože LÁSKA je jeho podstatou.
  • Pán Boh sa pýta: „Adam, jedol si ovocie zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“ Adam odvetil: „Áno, ale nie je to moja vina. Naviedla ma žena, ktorú si mi dal. To je jej vina!“
  • Výhovorku – „To nie ja!“ – používajú už malé deti, keď niečo zlé vykonajú. Je to následok prvotného hriechu.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem