Dominik Chmielewski: Prítomnosť Ježiša v temnote strachu – časť 1.

Myšlienky z relácie:

  • Boh nás skrze Ducha Svätého pozýva na púšť – do ticha. V našom svedomí zaznieva hlas, od ktorého závisí naša spása alebo zatratenie. Satan vyrába hluk a robí všetko preto, aby sme Boží hlas nevnímali. Musíme sa naučiť rozpoznať Boží hlas v nás, aby sme konali správne rozhodnutia.
  • Démon pracuje 24 hodín denne a najviac útočí, keď sme najslabší. Preto potrebujeme Ducha Svätého, aby nás na jeho útok upozornil. Dôležité je čítanie Písma Svätého, pretože ak poznáme biblické príbehy a podobenstvá, Ježišov život a jeho postoje, dokážeme aj v reálnom živote žiť ako kresťania – katolíci.
  • V poznávaní Boha hrá hlavnú úlohu Panna Mária. Cez ňu Boh prišiel na našu Zem. V jej Nepoškvrnenom Srdci máme istú záchranu. V posledných časoch si Cirkev prejde svojim ukrižovaním. Nevesta musí nasledovať svojho Ženícha, ale ako vstal zmŕtvych Ježiš, tak nakoniec vstane aj Cirkev. Panna Mária nás v čase záverečného prenasledovania vedie na púšť, kde si máme uvedomovať Boží hlas a prejaviť svoje radikálne rozhodnutie, či sme za Ježiša alebo proti nemu. „V tomto čase bude Duch Svätý na nás mimoriadne silno pôsobiť, vytvorí v nás obrovskú moc. Bude to čas najväčších zázrakov, čas mimoriadnych svätých, ktorí tu doteraz neboli.“ (sv. Mária Ľudovít Grignion)
  • V knihe proroka Daniela sa píše, že Izraeliti, ktorí nezapreli Boha, mali byť upálení. Boli hodení do pece a prežili. Na tomto príbehu sa ukazuje, ako budeme skúšaní. Či sa dokážeme úplne odovzdať Bohu…
  • Boha najviac zraňuje hriech nedôvery v jeho nekonečnú dobrotu.
  • Aby sme prežili posledné časy, Boh nám posiela na pomoc Pannu Máriu, ktorá nám hovorí, že sa nemáme ničoho báť, všetko sa dobre skončí. V hlavnom posolstve z Akity nám povedala, aby sme sa modlili sv. ruženec. Všetci, ktorí vložia svoju dôveru do Matky Božej, budú zachránení.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem