Dominik Chmielewski: Po hriechu príde strach, nepriznanie si viny a pocit hanby. 09-07

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Siedma prednáška z deviateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Po hriechu príde strach, nepriznanie si viny a pocit hanby.

  • Pocit hanby je najviac paralyzujúci v našom živote. Stále sa za niečo hanbíme – za to, ako vyzeráme, že nemáme rôzne veci, ktoré majú iní, že pochádzame z takej a nie onakej rodiny, že nemáme dostatočné vzdelanie, nemáme toľko peňazí, atď.
  • Pocit hanby máme vžitý v našom tele. Je to tragédia a dôsledok našej hriešnosti.
  • Každý náš hriech dáva do pohybu tri dôsledky: strach pred Bohom, hanbu voči sebe samému a pocit viny, ktorý sa nedá zniesť, preto ho prenášame na druhého človeka.
  • Pán Boh nás chce nanovo stvoriť a prejaviť svoje nesmierne milosrdenstvo, aby v nás nielen zničil moc hriechu, ale aby nás uzdravil zo strachu pred Ním, hanby voči sebe samým a z pocitu viny, ktorý nedokážeme zniesť.
  • Toľko ľudí chodí dnes na rôzne terapie, aby zvýšili svoju sebahodnotu, ale to pomôže iba na chvíľu. Tí ľudia stratili vieru v Pána Boha. Radšej strávia niekoľko hodín so psychológom, než niekoľko hodín pred Eucharistiou prosiac, aby ich Ježiš nanovo pretvoril. Ježiš zaplatil svojou krvou, aby sme sa už nepohybovali v následkoch hriechov.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem