Dominik Chmielewski: Nestrašte deti a ľudí Pánom Bohom. 10-02 

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Druhá prednáška z desiateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Nestrašte deti a ľudí Pánom Bohom.

  • Satan, ktorý sa vzdialil a odmietol Boha Otca, sa stal prvou sirotou na svete, nemajúcou pocit bezpečia.
  • Pocit sebahodnoty Satana je nulová. Nenávidí samého seba za to, kým je. Nenávidí Boha, ktorého obviňuje za to, čo sa mu stalo a nenávidí človeka, lebo vidí, ako ho Pán Boh miluje.
  • Boh miluje aj Satana nekonečne milosrdnou láskou! Ale Satan tak nenávidí samého seba a zároveň aj Boha, že nie je v stave prijať túto lásku.
  • Satanova nenávisť je nasmerovaná na každého z nás, aby nám zdeformoval obraz Boha, ktorý je najnežnejší Otec. Podsúva nám obraz Boha, ktorý je Bohom prikazujúcim, strašným, ako hromovládny Neptún trestajúci ľudí. Takéhoto Boha nie sme schopní milovať.
  • Často rodičia používajú jeden hrozný výchovný omyl: „Nerob to a to, lebo ťa Pán Boh potrestá.“ Nikdy tak nečiňte! Hovorte radšej o tom, čo môže Satan dieťaťu spraviť, ak bude hrešiť. Môže byť zatratené v pekle!
  • Nestrašte deti a iných ľudí Pánom Bohom, lebo robíte prácu Satana a Bohu spôsobujete veľkú ranu, ktorá preráža jeho najnežnejšie Srdce.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem