Dominik Chmielewski: Najdôležitejšie posolstvo pre nás od Boha je milosrdenstvo Božie. 09-02

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Druhá prednáška z deviateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Najdôležitejšie posolstvo pre nás od Boha je milosrdenstvo Božie.

  • Človek prežíva plnosť šťastia vtedy, keď sa obráti a zvelebuje Boha. Keď stráca Boha z dohľadu a zameria sa výlučne sám na seba, začne sa pre neho duchovné nešťastie.
  • Kniha Ezechiela hovorí o synovi Zornice ako o Luciferovi. On bol zodpovedný za hudobné zvelebovanie Boha v nebi. Mnohí mystici svedčia o neskutočnej kráse nebeskej hudby a spevov.
  • Lucifer však odvrátil zrak od Boha, zameral pohľad sám na seba a zatúžil byť tak krásny a spanilý ako Boh.
  • Biblia hovorí o skúške anjelov ako o súde nad nimi. Boh im ukázal stvorenie ľudí, ktorých zbožství vďaka tomu, že druhá osoba Najsvätejšej Trojice sa stane človekom a tak sa človek môže stať bohom.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem