Dominik Chmielewski: Dôsledok hriechu – pád Lucifera. 09-03

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Tretia prednáška z deviateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Dôsledok hriechu – pád Lucifera.

  • Keď Lucifer uvidel, že človek bude mať účasť na živote Najsvätejšej Trojice, navyše matkou Boha – človeka bude obyčajná žena, ktorá sa stane Kráľovnou neba, zeme a rovnako aj všetkých mocných anjelov, povedal Bohu: „Nie, nebudem ti slúžiť!“
  • Podstata revolty Lucifera spočívala v závisti, že Boh môže milovať iného viac, než jeho samého.
  • Závisť je jeden z najničivejších hriechov v našom duchovnom živote, z ktorého sa takmer nikdy nespovedáme! Nespovedáme sa z toho, že sa neustále porovnávame s inými ľuďmi.
  • Všetci sme milovaní Pánom Bohom. Sme jedineční. Máme lásku, z ktorej je Boh nadšený. Vidíme ju len vtedy, keď sa pozeráme na Jeho Lásku…
  • Z porovnávania sa s inými ľuďmi vychádzaš buď lepší alebo horší človek. Ak vychádzaš ako niekto lepší, rastieš v pýche, povyšuješ sa nad nich, pohŕdaš nimi… Keď z tohto porovnávania vychádzaš ako niekto horší, začínaš závidieť, kritizovať, ponižovať, posudzovať, ničiť jeho dobré meno…
  • Spôsob, akým sa pozeráš na druhého človeka, je priamo úmerný spôsobu, akým hľadíš sám na seba.
  • Porovnávanie je veľmi ničivé pre naše vzťahy a spôsobuje veľmi veľa hriechov v našich životoch.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem