Dominik Chmielewski: Ak budeme žiť podľa Božieho projektu, budeme šťastní už tu, na zemi. 09-01

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Prvá prednáška z deviateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Ak budeme žiť podľa Božieho projektu, budeme šťastní už tu, na zemi.

  • Psychológia sústreďuje pozornosť človeka na neustále analyzovanie seba samého. Týmto v nás vzrastá riziko egocentrizmu.
  • Spiritualita – prehlbovanie duchovného života odporúča sebaumŕtvovanie, aby sme sa mohli narodiť pre Boha.
  • Božie milosrdenstvo je jedno z najdôležitejších posolstiev, ktoré bolo dané celému ľudstvu. Pán Ježiš povedal sr. Faustíne, že budeme velebiť Pána za jeho milosrdenstvo po celú večnosť.
  • Kresťanstvo je vzťah s Bohom, ktorý je jediný v troch osobách: v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Budujme intímny, veľmi úzky vzťah s každou z týchto osôb, pretože ak je niektorý z týchto vzťahov slabý, niečo nám chýba…
  • Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú veľkú moc… Neustále velebia a adorujú Boha…
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem