Dominik Chmielewski: Adorácia 3 – Modli sa za obrátenie hriešnikov. Požehnanie. 08-18

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Osemnásta prednáška z ôsmeho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Adorácia 3 – Modli sa za obrátenie hriešnikov. Požehnanie.

  • Pane Ježišu Kriste, prichádzame pod tvoj kríž s ľuďmi, ktorí kráčajú cestou do zatratenia a ktorých veľmi milujeme… Nechcú mať s tebou nič spoločné, ani s Cirkvou, ani so sviatosťami. Sú pokrstení, ale nechcú prijať sv. omšu, ani sviatosť zmierenia…
  • Popros Pannu Máriu, aby každú osobu vložila do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vyslov ich mená, lebo Boh pozná každého z nás po mene…
  • Keď sa modlíme za obrátenie niekoho, je to plne v súlade s Božou vôľou. S pevnou vierou, len raz popros, obetuj sa za toho človeka, čiň pokánie, modli sa zaňho, posti a umŕtvuj sa zaňho a nemaj najmenších pochýb, že príde deň, kedy sa tá osoba pritúli k Srdcu Boha.
  • Tvoje neustále prosenie znamená, že neveríš Bohu, ktorý ťa počuje. Preto len raz popros a potom už len ďakuj Bohu celým svojim srdcom.
  • Príjmime teraz Božie požehnanie špeciálnym spôsobom najmä za tých, za ktorých sa dnes modlíme…
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem