24 hodinový ruženec za Slovensko – putujeme za Pannou Máriou sobota 13.3.2021 od 18:00

putnicke-miesta
putnicke-miesta

24 hodinový ruženec za Slovensko začneme pred ikonou „Salus populi romani“ v Ríme?❤️?
( v preklade záchrana rímskeho ľudu).

?? Pomocou tejto ikony zastavil pápež v roku 590 mor ? ?
?? Jej autorom je podľa tradície evanjelista Lukáš ? ?
Pred každou zahraničnou cestou sa svätý otec František modlí pred touto ikonou.

▶️▶️ Podujatie „24 hod. Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

V sobotu 13.3.2021 o 18:00 hod. z pútnických mariánskych miest odštartujeme nepretržitý 24hod. ruženec?? s kňazským požehnaním. Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora otca biskupa Kuboša. ?❤️?

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb:

 • každý prvý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za úmysly otcov biskupov a vyslyšanie žiadosti otcov biskupov za zrovnoprávnenie pandemických opatrení aj v súvislosti so slúžením sv. omší tak, ako to písali v liste premiérovi a vláde.
 • každy druhý desiatok sa budeme modliť za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a neschválenie predaja potratovej tabletky na Slovensku,
 • každy treti desiatok – sa budeme modliť za lekárov, zdravotnícky personál, ošetrovateľov, chorých a zomierajúcich na Covid 19, ale aj iné choroby a za odvrátenie pandémie
 • každý štvrtý a piaty desiatok sa už tradične modlíme za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Ďakujeme každému, kto sa pripojí zo svojho domova ??: ( na diaľku )
▶ Začiatok sobota 13.3.2021 o 18:00
▶ Koniec nedeľa 14.3.2021 o 18:00

Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky 🙂 či toľko vydrží – my vydržíme 🙂
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvätného ruženca.

Nezabúdajme na obrovskú silu modlitby!!! klikni TU: Sila modlitby

▶▶▶▶ Budeme sa s Vami modliť z pútnických mariánskych miest:

Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme

Medžugorie

Klokočov:

 • Klokočovská ikona Matky Božej
 • Zázrak v klokočovskom chráme v r.1670 počas obliehania Michaloviec povstaleckým heretickým vojskom
 • Vojaci porezali ikonu a prebodli mečom – ikona začala silne plakať

Ľutina:

 • Ľutinská hora – miesto zjavenia sv.Mikuláša Zuzane Fekete
 • Bazilika Zosnutia Panny Márie  – bazilika minor – pútnické centrum
 • Duchovné príbuzenstvo s pápežskou bazilikou Santa Mária Maggiore v Ríme od r.2010
 • Možnosť získania úplných odpustkov za daných podmienok

Litmanová – hora Zvir:

 • Do povedomia sa dostala v súvislosti so zjaveniami Panny Márie
 • Miesto  modlitby – kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým areálom boli povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom prešovským arcibiskupom a metropolitom za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto

Levoča:

 • Počtom pútnikov najväčším pútnickým miestom na Slovensku
 • Mariánski ctitelia sa tu zhromažďujú od 13.st.
 • 1984 pápež sv. Ján Pavol II. Povýšil pútnický chrám na  baziliku minor

Staré hory:

 • Najnavštevovanejšie pútnické miesto stredného Slovenska
 • Počas roka niekoľko pútí
 • Najväčšia púť na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce
 • Druhá púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
 • Známe sú fatimské soboty

Turzovka:

 • Pútnické miesto od roku 2008
 • Miesto Mariánskej úcty, modlitby, pokánia, obnovenia vzťahu s Bohom a vyprosovanie od Nebeskej Matky hojných milostí a Božieho požehnania

Trnava:

 • Bazilika sv. Mikuláša so slziacim obrazom Panny Márie
 • Tisícky veriacich sa každoročne pokloní obrazu milostivej a žehnajúcej Panny Márie Trnavskej
 • V čase najväčších útrap sa zjavil na obraze krvavý pot a slzy
 • Procesia s obrazom náhle zastavila epidémiu moru

Šaštín:                          

 • V dejinách národa staroslávny, siaha do príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda
 • Celonárodné púte na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska

Mariánka pri Bratislave:

 • Najstaršie pútnické miesto na Slovensku
 • Pod správou Kongregácie bratov Tešiteľov
 • Kostol Narodenia Panny Márie povýšený na baziliku minor pápežom Benediktom XVI v r.2011

▶▶▶▶ Budú sa s Vami modliť:

 • otec arcibiskupi Babjak, Orosch
 • otec biskup Kuboš, Stolárik
 • kňazi: otec Peter Čintala, otec Peter Iľko, otec Jozef Urvinitka, otec Ondrej Sabo, otec Stanislav Vojtko, otec Vasil Kindja, otec Ján Ďačok, otec Matúš Marcin, otec Ľuboslav Petríčko
 • k modlitbe 24 hod ruženca sa v skrytosti pripoja aj rehoľné kontemplatívne rády
 • pripojí sa k nám aj Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, rehole Paulínov, Karmelitánov a Františkánov, Mariánske kňazské hnutie, , Rodina Panny Marie z Lužianok, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Klokočovská rodina, Svetlo Mariino z Medžugoria, Bojovníci Márie, Rádio Mária a ostatní veriaci z celého Slovenska a sveta…

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

naživo 24 hodinový ruženec za Slovensko program: ( budeme dopĺňať)

Sobota 13.3.2021
17:45 – 18:00 úvod
18:00 – 18:05 privítanie otec biskup Kuboš
18:10 – 18:45 Santa Maria Maggiore
18:45 – 19:20 otec biskup Kuboš
19:20 – 20:00 otec arcibiskup Babjak
20:00 – 21:00 Šaštín – Rehoľa Paulínov
21:00 – 21:40 Klokočov otec Peter Čintala
21:40 – 22:15 Levoča Mariánska Hora – Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
22:15 – 23:00 Hanka Servicka
23:00 – 24:00 otec arcibiskup Orosch

Nedeľa 14.3.2021
24:00-1:00 Ľutina – otec Vasil Kindia
1:00 – 2:10 Bojovníci Márie
2:10 – 3:35 otec Matúš Marcin
3:35 – 4:30 otec Ľuboslav Petríčko
4:30 – 5:00 SlovenskýDohovorZaRodinu
5:00 – 6:00 Františkáni
6:00 – 7:00 Turzovka Živčáková – otec Ondrej Sabo
7:00 – 8:00 Rodina Panny Marie z Lužianok – páter Šabo
8:00 – 8:30 Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce – deti
8:30 – 9:20 Večeradlo – Mariánskeho kňazského hnutia
9:20 – 10:20 Litmanová – otec Jozef Urvinitka
10:20 – 11:00 Staré Hory – Karmelitáni
11:00 – 12:00 Trnava obraz Panny Márie – otec dekan Stanislav Vojtko
12:00 – 13:00 otec Matúš Marcin
13:00 – 14:00 Marianka
14:00 – 15:00 Klokočovská rodina
15:00 – 16:00 Radio Mária
16:00 – 17:00 Svetlo Mariino-Medžugorie
17:00 – 18:00 otec biskup Stolárik – Krížová cesta so Svätým Jozefom 

 

?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

24 hodinový ruženec za Slovensko vysielanie:

▶ Začiatok sobota 13.2.2021 o 18:00
▶ Koniec nedeľa 14.2.2021 o 18:00

▶ Začiatok sobota 13.2.2021 o 18:00
▶ Koniec nedeľa 14.2.2021 o 18:00

Ďakujeme každému, kto sa pripojí zo svojho domova ??.
Modlíme sa za ochranu našich detí? pripojte sa k nám? na diaľku.
ZDIEĽAJ??LIKE??pošli ďalej❤️
Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky 🙂 či toľko vydrží – my vydržíme 🙂

Vysielanie bude na týchto linkoch:

▶️▶️ Podujatie „24 hod. Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Ďakujeme ❤ všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 40 000 modlitieb ruženca?. Každý verný modliaci dostane aj ruženček na ruku?.
ďakujeme Vám▶ https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

Platby
Podporte nás

?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Živý-prenos bude v tomto okne:⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
v prípade výpadku neodchádzajte – vysielanie bude v krátkej dobe obnovené

Živé vysielanie 24 hod ruženec za Slovensko

Živý-prenos bude v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆ Komentáre DOLU?????

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem