Vladyka Ján Babjak: Buďme vynaliezaví a pozitívne naladení

Prešov 27. októbra (TK KBS) Prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ vyzval kňazov a veriacich, aby boli v tomto čase vynaliezaví a pozitívne naladení. “Lebo aj pri tých mnohých obmedzeniach môžeme veľa čerpať z pokladov spásy. Nešírme paniku a strach z rôznych konšpirácií, ale radosť a pokoj, ktorý nám ponúka viera. Takýto pozitívny postoj chce od nás v tomto čase náš Pán Ježiš Kristus,” uviedol vladyka Babjak vo svojom príhovore, ktorý zverejnili na webovej stránke prešovského arcibiskupstva. Zároveň konštatoval, že
záver mariánskeho mesiaca októbra prežije väčšina z nás doma. “Využime tento čas na upevnenie jednoty a lásky v našich rodinách. Boh aj v tejto ťažkej situácii má pre nás dostatok darov a milostí, ktorými nás túži obdarovať,” zdôraznil. Veriacich vyzval, aby venovali denne čas spoločnej modlitbe posvätného ruženca. “Stíšenie sa celej rodiny s ružencom v ruke iste prinesie každému modliacemu sa pokoj do srdca i do duše. Veď modlitba s Presvätou Bohorodičkou je balzam na dušu človeka a ten hojivý balzam dnes všetci potrebujeme,” povedal.

Nebezpečnejšou, ako pandémia vírusu Covid-19 je podľa vladyku Babjaka pandémia hriechu. “Preto si chráňme všetkými odporúčanými hygienickými opatreniami zdravie tela, ale pokáním, sviatosťou zmierenia, modlitbou a pôstom si chráňme predovšetkým svoju dušu pred vírusom hriechu,” povedal s tým, že všetci slovenskí biskupi testovanie odporúčajú a vyzývajú veriacich, aby sa dali otestovať a tak, aby znížili možnosť šírenia tejto nebezpečnej choroby.

Blíži sa spomienka na našich zosnulých. “Aj my, gréckokatolíci, sa na začiatku novembra modlíme za našich zomrelých. Biskupi Slovenska dostali od Apoštolskej penitenciárie z Ríma usmernenie a dovolenie, že plnomocné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz kvôli pandémii Covid-19 možné získať počas celého mesiaca november. Preto vám odporúčam zvoliť si návštevu cintorína v čo najmenej nebezpečnom čase, radšej neskôr, než v prvé novembrové dni. Tí, ktorí by prípadne nemohli z objektívne známych príčin ísť na cintorín, môžu tak v tomto čase urobiť pred obrazom či ikonou Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie,” povedal prešovský arcibiskup metropolita. Zároveň vyzval kňazov, aby boli veriacim k dispozícii vysluhovaním sviatosti zmierenia pri dodržaní všetkých potrebných hygienických opatrení. “Vyspovedajte všetkých, ktorí chcú pomôcť svojej duši, ale aj dušiam v očistci,” dodal.

Mnohí dnes podľa Jána Babjaka kritizujú predstaviteľov štátu a vinia ich za túto situáciu. “Nepridávajme sa ku kritizovaniu a k osočovaniu, ale naopak, využime čas na konanie dobra, zmýšľajme pozitívne, lebo je to čas milostivý pre nás. Skúsme sa preto radšej zamerať na to, čo nám Pán aj v tomto čase ponúka pre naše dobro. A je toho veľa. Objavme to najmä cez spoločnú modlitbu v rodine, cez pôst a dobré skutky, napr. aj také, že povzbudíme starých a chorých, že im zatelefonujeme a pomodlíme sa za nich. Čítajme Sväté písmo, lebo Božie slovo je vždy povzbudením pre každého z nás. V tomto čase si môžeme dať mnohé veci do poriadku, lebo v tom každodennom zhone nemáme na to čas,” vyzval prešovský arcibiskup metropolita.

( TK KBS, rp; pz ) 20201027018  4

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201027018

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem