Vízie očistca vo videniach mystikov II.

Očistec
Očistec

Stručný obsah:

Sv. Mária Magdaléna de Pazzi sa narodila 2. apríla 1566 vo Florencii. Pri krste dostala meno Katarína. Ako desaťročná pristúpila k 1. sv. prijímaniu. 30. novembra 1578 mala svoju prvú extázu a keď vstúpila do rehole, stala sa trvalou súčasťou jej života. Mala 16 rokov, keď vstúpila do karmelitánskeho kláštora Panny Márie Anjelskej vo Florencii. 3. januára 1583 prijala rehoľné rúcho a s ním aj rehoľné meno sr. Mária Magdaléna.

Bola obdarená silnými mystickými zážitkami a stigmami. Zo záznamov extáz, ktoré spolusestry zapisovali, vzniklo 5 zväzkov.

Krátko pred smrťou 1607 jej boli v extáze ukázané jamy očistca. Keď videla intenzívnu agóniu chudobných duší, veľmi trpela a so slzami v očiach prosila: „Milosrdenstvo, môj Bože! Milosrdenstvo…“

V milosrdnejšej úrovni očistca sa nachádzali duše, ktoré platili za hriech nevedomosti. Ich utrpenie bolo menej bolestivé ako utrpenie ostatných chudobných duší.

S úzkosťou vstupovala do priestorov, kde sa nachádzali pokrytecké duše. Trpeli neskonale viac, ako akékoľvek iné duše, s ktorými sa v očistci stretla.

Ďalej narazila na veľkú skupinu duší, ktorým chýbalo milosrdenstvo k iným. Stratili všetku svoju pozemskú samoľúbosť a sebaistotu. Vyzerali bezmocne. Pripomínali boháča, ktorý žiadal o kvapku vody od Lazára…

Spolusestry Márie Magdalény videli jej rozrušenie, keď bola vovedená do najhlbších úrovní očistca, podobných oblastiam pekla. Videla zvíjať sa duše v strašných bolestiach. Ich utrpenie nedokázala ani opísať. Vstúpila na úroveň očistca vyhradenej pre klamárov. Neexistuje nič také ako malá lož. Rovnako ako neexistuje malá rakovina, ktorá je zhubná. Spôsobí obrovské škody.

Sv. Mária Magdaléna videla všetku slepotu a chamtivosť duší, ktoré počas života na zemi premrhali svoje sily na uchovanie majetkov, ktoré aj tak svojou smrťou stratili. Nevyvinuli žiadne úsilie na dosiahnutie hodnôt, ktoré by im zaručili večný život.

Navštívila aj žalár naplnený neznesiteľným zápachom. Toto miesto je vyhradené pre duše poškvrnené pýchou, ambíciami a nečistými skutkami. Hľadali poklady tohto sveta a svet s jeho klamstvami ich zradili.

Na konci svojej cesty očistcom sa ocitla na mieste vyhradenom pre tých, ktorí sa modlili len vtedy, keď potrebovali pomoc od Pána. Pre svoju žiadosť zapálili sviečky, ale zabudli na deň vďakyvzdania. Keď boli prosby vyslyšané, čoskoro zabudli, že je to dielo Pána. Skôr uverili tomu, že ich život sa zmenil kvôli okolnostiam a nie kvôli zázrakom. Tieto duše boli ponorené v kaluži vriaceho, bublajúceho, roztaveného olova.

Za všetky duše trpiace v očistci sa sv. Mária Magdaléna modlila a obetovala…

Mária z Agredy sa narodila 2. apríla 1602 v Španielskom meste Agreda. Keď mala 12 rokov, vstúpila do kláštora. Rehoľné sľuby zložila v r. 1620, pri ktorých prijala meno Mária de Jesus. Pápež Klement X. Máriu z Agredy vyhlásil za ctihodnú. Jej neporušené telo sa nachádza v Agredskom kláštore. Medzi jej najdôležitejšie spisy patrí Život Panny Márie a Mystické mesto Božie. V tomto diele sa nachádza vízia o očistci, ktorá je zaznamenaná v časti, kde sa opisuje ako Ježiš zostúpil k zosnulým…

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem