Prísny pôst nasledujúcich 8 piatkov nie je povinný. Stane sa rok 2021 rokom tradičného pôstu?

Nasledujúcich 8 piatkov, počínajúc 30. októbrom a končiac 18. decembrom, sa majú katolíci na Slovensku postiť spôsobom, ktorý bol ešte v minulom storočí bežnou súčasťou života veriacich. Pôst od mäsa, jedno jedlo dosýta a...