pápež František

Pápež povzbudil akciu „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“

Svätý Otec František podporil iniciatívu Nadácie ACN „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“, naplánovanú na nedeľu 18. októbra. Pri včerajšej modlitbe Anjel Pána vyslovil pápež František svoju podporu detskej modlitbovej iniciatíve...

X