Metóda Wima Hofa – otužovanie spojené s dychovými cvičeniami

Na prvý pohľad úplne neškodná metóda, ktorá sa prezentuje len ako práca s dychom a otužovanie, vhodná takmer pre každého k utuženiu vlastného zdravia. Iste, na kúpaní v chladnej vode, ktoré je odporúčané aj...